Written by 0:12 Aktuelles / Последние записи, Aserbaidschan-Reisen

English-Azerbaijani phrases

Print Friendly, PDF & Email

·         Greeting / Salamlama

Good morning – Sabahınız xeyir (Sabahynyz kheyir)

Good afternoon – Günortanız xeyir (Gunortanyz Kheyir)

Good evening – Axşamınız xeyir (Akhshamynyz kheyir)

How do you do? – Necəsiniz (Nejesiniz)

How are you?

Hello! Hi! – Salam! (Salam)

İ’m glad to see you – Sizi görməyimə şadam (Sizi gyormeyime shadam)

Thank you, very well – Sağ olun, hər şey yaxşıdır (Sagh olun, her shey yakhshydyr

How are you feeling? – Özünüz necəsiniz? (Ozunuz nejesiniz?)

I’m all right – Yaxşıyam (Yakhshiyam)

·         Farewell / Vidalaşma

Good-bye – Sağ olun (Sagh olun)

Bye-Bye – Sağ olun (Sagh olun)

Good night – Gecəniz xeyirə qalsın (Ghejeniz kheyre galsyn)

See you soon – Görüşərik (Ghorusherik)

See you tomorrow – Saha kimi (Sabah kimi)

See you later – Hələlik (Heleiik)

İ hope we’ll meet again –  Ümid edirəm ki, biz yenidən görüşərik

I’ve enjoyed seeing you – Sizi görməyimə şad oldum (Sizi gormeyime shad oldum)

Come back soon – Tezliklə qayıdın (Tezlikle gayidin)

·         Wishes / Arzu və istəklər

 Have a good time – Sağ-salamat (Sagh-salamat)

Good luck – Uğurlar (ughurlar)

All the best – Salamat qalın (Salamat qalyn)

Happy birthday to you – Ag gününüz mübarək (Ad gyunyunyuz mubarek)

Happy New Year – Yeni iliniz mübarək (Yeni iliniz mubarek)

My congratulations – Təbrik edirəm (Tebrik edirem)

Have a good  journey – Uğurlu yol (Ughurlu yol)

 

·         Conversation / Söhbət

Excuse me… – Bağışlayın (Baghyshlayin…)

Sorry for interrupting you – Bağışlayın sözününüzü kəsirəm (Baghyshlayin sozunuzu kesirem…)

I would like to speak to you – Sizə sözüm var (Size sozum var)

 Are you very busy at the moment?  – Məşğulsunuz? (Meshgulsunuz?)

 Could you spare me a moment? – Bir neçə dəqiqə vaxtınızı ala bilərəm? 

I’ll just like to tell you that… – Sizə sadəcə demək istəyirdim ki…

May İ ask you a question? – Sizdən söz soruşa bilərəm?

·         Meeting / Tanışlıq

Allow me to introduce Mr. Smith to you – Icazə verin cənab Smiti təqdim edim

Let me introduce you to him – İcazə verin sizi ona təqdim edim

May İ introduce myself – İcazə verin özümü təqdim edim

İ want you to meet Mrs. Aliyeva – Mən sizi  xanım Əliyeva ilə tanış etmək istəyirəm

My name is Jack – Mənim adım Cekdir

Have you meet Mrs. Lee? – Siz xanım Li ilə artıq tanışsınız?

Pleased to meet you –Tanış olmağımıza şad oldum (Tanysh      olmaghymyza shad oldum)

Glad to meet you – Məmnun oldum (Memnun oldum)

Mister İsmaylov, İ believe? – Cənab İsmayılov sizsiniz? (Jenab İsmayilov sizsiniz?)

 

·         Questions / Suallar

What do you want? – Nə istəyirsiniz? (Ne isteyirsiniz?)

Who do you want? – Sizə kim lazımdır? (Size kim lazımdır?)

What are you looking for? –  Kimi axtarırsınız? (kimi akhtaryrsynyz?)

Who can I ask – Kimdən soruşa bilərəm? (Kimden sorusha bilerem?)

Where can I find him? – Ona haradan tapa bilərəm (Onu haradan tapa bilerem?)

Who told you tha? – Bunu sizə kim deyib? (Bunu size kim deyib?)

What’s happened? – Nə baş verib? (Ne bash verib?)

What do you mean? – Nəyi nəzərdə tutursunuz? (Neyi nezerde tutursunuz?)

What’s the matter? – Nə olub? (Ne olub?)

Do not you like it? – Xoşunuza gəlmir? (Hoshunuza gelmir?)

Could you do me a favor? – Mənə kömək edə bilərsiniz? (Mene kömek ede bilersiniz?)

Can you tell me? – Deyə bilərsiniz? (Deye bilersiniz?)

Do you smoke? – Siqaret çəkirsiniz? (Sigaret chekirsiniz?)

 

·         Consent / Razılıq

Yes – Bəli (Beli)

Yes, indeed – Doğurdan (Doghurdan)

Yes, that is true – Bəli, doğrudur (Beli, doghrudur)

That is right – Düzdür (Dyuzdyur)

That is alright – Hər şey yaxşıdır (Her shey yakhshydyr)

İ am sure of that – Buna əminəm (Buna eminem)

İ see – Aydındır (Aydyndyr)

O.K. – Oldu

Very well – Lap yaxşı (Lap yakhshy)

That is a good idea – Bu, yaxşı fikirdir (Bu yakhshy fikirdir)

İ quite agree with you – Mən sizinlə tam razıyam (Men sizinle tam raziyam)

Of course – Əlbəttə (Elbette)

·         Refusal / Etiraz

No – Yox (Yokh)

Certanly not – Əlbəttə ki, yox (Elbette ki yokh)

That is not true – Bu, belə deyil (Bu bele deyil)

No, İ can not tell you – Yox, mən sizə deyə bilmərəm

İ have no idea – Bilmirəm (Bilmirem)

I think you are wrong –Məncə siz haqlı deyilsiniz (Mence siz hagly deyilsiniz)

İ object to that – Mən bununla razı deyiləm (Men bununla razy deyilem)

İt is impossible – Mümkün deyil (Myumkyun deyil)

İ disagree – Razı deyiləm (Razy deyilem)

·         İnvitation / Dəvət

Come and see me on Sunday – Baza günü yanıma gəl (Bazar gyunyu yanyma gel)

İ want to invite you to lunch – Sizi nahara dəvət etmək istəyirəm

Call any day you like – İstədiyiniz gün zəng edə bilərsiniz

Would you like to have some coffee? –  Bir az qəhvə içmə istərdiniz?

Would you like to come for a walk? – Gəzmək həvəsiniz varmı?

·         Visit / Ziyarət

Excuse me, İs Mr. Ahmadov in? – Bağışlayın, cənab Əhmədov evdədir?

İ am sorry, Mr.Ahmadov out – Üzr istəyirəm, cənab Əhmədov evdə deyil

He went out about an hour ago – O, bir saat əvvəl evdən çıxıb

Do you know when he will be back? –  Bilmirsiniz nə vaxt qayıdacaq?

Any idea where he is at the moment? – Bilirsiniz o indi hardadır?

Come in, please – Gəlin, zəhmət olmasa

Sit down, please – Əyləşin, xahiş edirəm

Make yourself at home – Özünüzü öz evinizdə kimi hiss edin

·         Gratitude / Təşəkkür

Thank you/Thanks – Təşəkkür edirəm

Thank you very much – Çox sağ olun

İ am very thankful to you – Sizə çox minnətdaram

You are so kind – Çox xeyirxahsınız

Do not mention it – Buyurun

  • Countries & nationalities / Ölkələr və millətlər

What country do you come from? – Siz hansı ölkədən gəlirsiniz?

İ come from the USA – Mən ABŞ-dan gəlirəm

Canada – Kanadadan

England – İngiltərədən

Germany – Almaniyadan

France – Fransadan

İtaly – İtaliyadan

Spain – İspaniyadan

South Africa – Cənubi Afrikadan

İ am from Norway – Mən Norveçdənəm

Japan – Yaponiyadanam

China –  Çindənəm

He is an Amerikan citizen – O, Amerika vətəndaşıdırı

İ live in Prague – Mən Praqada yaşayıram

This is my first visit to Azerbaijan – Bu, Azərbaycana il səfərimdir

How long are you going to stay in Baku? – Bakıda neçə gün qalmaq fikiriniz var?

İ hope to stay in Baku for a few weeks – Bakıda bir neçə həftə qalmaq istəyirəm

What nationality are you? – Milliyyətiniz nədir?

İ am İrish – Mən İrlandiyalıyam

  • Language / Dillər

Do you speak english – İngiliscə danışırsınız?

German? – Almanca?

French? – Fransızca?

Spanish? – İspanca?

Russian? – Rusca?

Can you speak Japanese? – Yaponca danışa bilirsiniz?

Just a little – Azca

İ can only a few words – Yalnız bir neçə söz bilirəm

İ do not speak Azerbaijani – Mən azərbaycanca danışmıram

İ speak Azerbaijani badly – Mən azərbaycanca pis danışıram

You speak good english – Siz ingiliscə yaxşı danışlrsınız

You speak English with a slight Azerbaijani accent – Siz ingliscə yüngül Azərbaycan ləhçəsilə danışırsınız

What languages can you speak – Siz hansı dillərdə danışa bilirsiniz?

Where did you learn English – İngilis dilini hara öyrənmisiniz?

How long have you been learning English? – İngilis dilini nə vaxtdan öyrəsiniz?

I have been learning it for almost three years – Mən təhminən üç ilə öyrənmişəm

Let’s talk Azerbaijani – Gəlin azərbaycanda danışaq

What’s that called in Azerbaijani – Bu, azərbaycanca necə adlanır?

What is the Azerbaijani word for „hot“? – Azərbaycanca “hot” necə deyə bilərəm

İ can’t remember the Azerbaijani word for grass? – Yadıma düşmür “grass” azərbaycanca necə olacaq?

Let’s look up this word in my dictionary – Gəlin bu sözü lüğətdə axtaraq

How do you spell it? – O necə tələffüz edilir?

Would you speak a little slower – Bir az asta deyin, zəhmət olmasa

What does this word mean? – Bu sözün mənası nədir?

How do you prononce it? – Onu necə tələffüz edirsiniz?

  • Job, profession / İş, ixtisas

İ have a lot of to do       – İşim çoxdur

İ have nothing to do – İşim yoxdur

İ must work hard – Mən möhkəm işləməliyəm

What time do you get to work? – İşiniz saat neçədə başlayır?

İ start work at 8 o’clock in the morning – İşim səhər saat səkkizdə başlayır

How many hours a day do yow work? – Gündə neçə saat işləyirsiniz?

I have a 8-hour working day – Gündə səkkiz saat işləyirəm

İ have break at noon to have a lunch – Günorta vaxtı nahar fasiləmdir

He is at work. He won’t back before 6 o’clock – O işdədir. Altıdan tez qayıtmayacaq

Today is my day off – Bu gün istirahət günümdür

İ have quite a well-paid job – Mənim yüksək məvacibli işim var

I am not working at present – Hazırda işləmirəm

What are you? – Sənətiniz nədir?

What is your occupation? – İxtisasınız nədir?

He is an expert in economics – O, iqtisadiyyat sahəsində mütəxəssisdir

İ am a teacher – Mən müəlliməm

Close